Vaste vergoedingen

Firstteampakket

Het Steunfonds First Team pakket wordt elk jaar door de Steunfonds ALV toegekend aan Orca roeiers die aan het KNRB talent profiel voldoen. Dit is een vaste set indicatoren op grond van sekse, gewicht en ergometersnelheid. Ook stuurlieden en coaches kunnen individueel lid worden van het First Team, op voordracht van het Orca-bestuur of bij besluit van de ALV.

Op dit moment kunnen de leden van het First Team jaarlijks aanspraak maken op een vaste onkosten vergoeding voor de volgende evenementen:

    • Trainingskamp(en)
    • Een vergoeding voor buitenlandse wedstrijden. Buitenlandse wedstrijden waarvoor géén toestemming van de bond nodig is, vallen hier in principe niet onder.
    • Vergoeding van eigen bijdrage aan WK’s en WB’s
    • Vergoeding van reiskosten. Dit gaat om reiskosten die buiten het normale Nederlandse programma vallen en dus First Team specifiek zijn. Denk hierbij aan: Bond gerelateerde trainingen op de Bosbaan, reiskosten voor trainingskampen en buitenlandse wedstrijden als basis vergoeding al op is. Reguliere wedstrijden waar de gemiddelde roeier heen gaat, vallen hier dus niet onder!

De hoogte van de bijdragen zullen per roeier zijn:

Trainingskamp(en) Maximaal €300,- per jaar
Buitenlandse wedstrijden Maximaal €150,- per jaar
Eigen bijdrage WB/WK Vergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten, 100%
Reiskosten 50% van de werkelijk gemaakte kosten, met een individueel maximum van €200,-. Bij omvangrijke extra kosten kan het bestuur apart beslissen over extra vergoeding.

(Vaste) coaches en stuurlieden van roeiers van het First Team kunnen aanspraak maken op 50% van bovengenoemde kosten met een maximum van 1 coach per twee roeiers.