Welkom bij de Vereniging Steunfonds Orca

Het Steunfonds Orca is een samenwerkingsverband van mensen die het wedstrijdroeien op Orca een warm hart toedragen. Iedereen die interesse heeft is welkom om lid te worden van het Steunfonds. Het Steunfonds Orca werkt veel samen met de oud-ledenvereniging Oud-Orca. Toch is het Steunfonds een apart orgaan met haar eigen doelstellingen en activiteiten.

Op deze pagina’s vind je beknopteĀ informatieĀ over de Vereniging Steunfonds Orca.