Doelstelling

Doel

De vereniging Steunfonds Orca is in 1986 opgericht om de sub-toppers binnen Orca in hun weg naar de top te ondersteunen door de ze een financieel steuntje in de rug te geven. Het gaat hier om wedstrijdroeiers met hun coaches die hebben bewezen over het nodige potentieel te beschikken maar nog geen deel uitmaken van de Nederlandse roei-equipe. Volgens het Steunfonds verdient juist deze groep sporters in het huidige topsportklimaat een extra ondersteuning om de top te bereiken. Naast het direct steunen van roeiers en coaches steunen wij hen indirect door te investeren in professionalisering van Orca in het algemeen.

Leden

Het Steunfonds telt momenteel ongeveer 90 leden die dit doel ondersteunen. Kenmerkend voor deze leden is dat zij zich (in het verleden) vaak actief hebben ingezet voor Orca als wedstrijdroeier, coach, bestuurs- of commissielid en het wedstrijdroeien een warm hart toedragen. Uiteraard zijn we altijd op zoek naar nieuwe Steunfondsleden die ook achter het doel van het Steunfonds staan. Iedereen is welkom om zich bij het Steunfonds aan te melden als lid (zie ook Lid worden).

Activiteiten

Steunfondsleden vergaderen een keer per jaar over de projectaanvragen voor ondersteuning van Orcanen. Ook worden er elk jaar activiteiten voor en door onze leden georganiseerd. Hét Steunfonds Fietsweekend staat begin september altijd op de agenda. Andere activiteiten kunnen variëren van kanotochten tot barbecuen en uiteraard de events met de BCO waar het Steunfonds lid van is. Bovendien reikt het Steunfonds jaarlijks prijzen uit aan Orca’s beste roeiers tijdens de Grote Toplicht Show. Het Toplicht is een wisselprijs voor ‘de beste’ toproei(st)er van Orca. Daarnaast is er een talentenprijs voor de grootste belofte voor de toekomst. Steunfondsleden ontvangen regelmatig een digitale nieuwsflits, met daarin informatie over de activiteiten van het Steunfonds en de sportieve prestaties van Orca.

Kosten

Uiteraard kost het ondersteunen van projecten het nodige geld. Het Steunfonds Orca ontvangt naast contributie van de leden ook diverse donaties. Alle inkomsten worden in het fonds gestort. Het uiteindelijke streven is om de gesteunde projecten te betalen uit de rente-opbrengst van het fonds. Het fonds groeit gestaag op weg naar de beoogde omvang.

Projecten

Voorbeelden van projecten van het Steunfonds zijn:

  • vergoeding van de aanschaf van nieuwe trainingsapparatuur of hulpmiddelen;
  • vergoeding van reis- en verblijfkosten i.v.m. deelname aan buitenlandse wedstrijden of trainingskampen;
  • steunen van initiatieven zoals het opzetten van een professionele coachopleiding;
  • meedenken en lobbyen voor de Business Club van Orca.

De aanvragen dienen innovatief te zijn en projectmatig van opzet. Investeringen die meerdere jaren terugkeren worden overgedragen aan Orca zelf.